• Bistro Napkin Stone Grey / White

Bistro Napkin Stone Grey / White

Tips on Linen
Name Quantity  
Napkin 45x56cm Napkin 17.75x22"